Do czego służy maszyna wytrzymałościowa?

Dzięki restrykcyjnym normom odnośnie do właściwości materiałów stosowanych w przemyśle bardzo istotne są badania wytrzymałościowe, które dostarczają informacji na temat parametrów danego materiału. Pozwoli to uniknąć błędów w produkcji, które skutkuje wycofaniem produktu z obrotu. Dzięki poprawnej identyfikacji wytrzymałości materiałów można je precyzyjnie dobrać do produkcji danych elementów.

Zastosowanie dynamicznych maszyn wytrzymałościowych

dynamiczne maszyny wytrzymałościoweW wielu gałęziach przemysłu do badań wytrzymałości materiałów powszechnie używane są maszyny wytrzymałościowe do prób dynamicznych oraz statycznych. Do prób dynamicznych stosowane są maszyny, które działają na badane próbki określoną siłą w krótkim czasie. Rejestruje się nie tylko wartość przyłożonej siły, ale także czas jej działania na próbkę. Do badań dynamicznych zalicza się rozciąganie oraz ściskanie. Dzięki użyciu nagle dużej siły można określić próg wytrzymałości danego materiału. W ten sposób bada się głównie materiały metalowe, kompozyty oraz polimery sprawdzając powstałe odkształcenia lub utratę ich właściwości mechanicznych. Dynamiczne maszyny wytrzymałościowe badają próbki w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, ponieważ mogą one być niebezpieczne. Badania wytrzymałościowe stosowane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, aby na bieżąco sprawdzać jakość wytworzonych produktów i aby móc wprowadzać poprawki i ulepszenia. Pozwala to uniknąć strat w przedsiębiorstwie, ponieważ wczesne wykrycie słabej jakości materiału pozwoli na wycofanie go z używania go w procesie produkcyjnym. Bardzo często materiały badane są również za pomocą statycznych maszyn wytrzymałościowych. W takim przypadku siła działająca na badaną próbkę działa przez długi czas.

Urządzenia służące do dynamicznych badań wytrzymałościowych muszą być regularnie serwisowane oraz kalibrowane, żeby uniknąć błędów pomiarowych, które niosłyby ze sobą negatywne skutki. Dzięki badaniom można wykryć nieprawidłowości konstrukcyjne w danym elemencie, co daje możliwość dopasowania lepszego jakościowo materiału do produkcji badanych elementów. Tego typu badania stosowane są wszędzie tam, gdzie konieczna jest dobra wiedza na temat właściwości materiałów, które np. mogą służyć do produkcji.