Drogowe bariery zabezpieczające

Drogi szybkiego ruchu najczęściej muszą być zabezpieczone przed możliwością wypadnięcia pojazdu poza jezdnię, szczególnie będącego efektem wypadku drogowego. Na większości takich dróg montuje się więc bariery i zapory, zapobiegające właśnie takiej możliwości. Najlepiej sprawdzają się one gdy ich montaż jest przeprowadzany podczas prac budowlanych, aczkolwiek dodanie ich na już istniejących odcinkach dróg nie jest zbyt kłopotliwe.

Bariery ze stali do odgradzania dróg

bariera ochronna drogowaTe same bariery służą również jako zabezpieczenie dla pieszych, poruszających się po chodnikach położonych przy najczęściej wykorzystywanych trasach, na których ruch drogowy zwykle jest bardzo natężony przez cały dzień. Standardowa stalowa bariera ochronna drogowa nie różni się niemal wcale od typowej barierki technicznej, mając bardzo podobne wymiary i wygląd zewnętrzny, choć w przeciwieństwie do przemysłowych barierek, odmiany drogowe są na stałe umieszczane w jednym miejscu, głównie za pomocą betonowych podstaw, zakopywanych w podłożu. Barierki tego typu są bardzo uniwersalne, więc wykorzystywane są niemal wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba oddzielenia jezdni od pobocza czy chodnika, więc są również częstym widokiem także w centrach miast. Na trasach szybkiego ruchu stosowane są natomiast bardziej skomplikowane barierki amortyzujące, zbudowane ze stalowego pylonu oraz płyt z elastycznej blachy. Te barierki zaprojektowane są z myślą o jak największym pochłanianiu energii uderzenia, zapobiegając najgorszym skutkom zderzenia z dużą prędkością. Nowocześniejsze i bardziej wyspecjalizowane barierki mogą również posiadać amortyzatory lub materiały pochłaniające energię po uderzeniu z najwyższą prędkością, a najlepsze wytrzymują bez uszkodzeń kolizje z samochodami ciężarowymi, jadącymi ze znaczną szybkością i ładunkiem.

Wybór barierek jest przede wszystkim uzależniony od natężenia ruchu oraz ograniczeń, jakie na niego zostały nałożone. Na drogach miejskich najczęściej montowane są najbardziej standardowe odmiany barierek, gdyż w zupełności wystarczają do zabezpieczenia miejsc w których ruch drogowy jest ograniczony do niedużych prędkości. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu, natomiast, znacznie częściej wykorzystywane są barierki amortyzujące, w wielu odmianach.