Nowoczesny sprzęt antywybuchowy

W wielu zakładach chemicznych znajdują się strefy które oznaczone są wysokim zagrożeniem wybuchu gazu, jaki zazwyczaj gromadzi się w tych pomieszczeniach podczas trwania procesu produkcyjnego. W tych pomieszczeniach wymagane jest więc zastosowanie wyposażenia, które minimalizuje możliwość zapłonu gazu, a tym samym powstania poważnego zagrożenia wybuchem.

Wyposażenie do strefy zagrożonej wybuchem

osprzęt przeciwwybuchowyJednym z najbardziej podstawowych elementów sprzętu przeciwwybuchowego są lampy. Oświetlenie może bowiem być przyczyną zapłonu gazu, jeśli nie jest dostatecznie odizolowane od pomieszczenia, zwłaszcza pod kątem powstawania iskier, mogących z łatwością być źródłem eksplozji. Osprzęt przeciwwybuchowy zawiera w sobie również włączniki światła, nowoczesne, izolowane gniazdka oraz bezpieczniki, które minimalizują możliwość wybuchu materiałów lotnych w ten sam sposób co lampy. Zagrożenie ze strony prądu i urządzeń elektrycznych jest bowiem najczęstszą przyczyną wybuchu substancji łatwopalnych czy silnie wybuchowych. Tego rodzaju wyposażenie może być montowane w miejscu zwykłych gniazd i włączników, choć zaleca się również zastosowanie puszek antywybuchowych, które zamykają w sobie otwarte kable, i uniemożliwiają przedostanie się gazu do ich wnętrza, jeszcze bardziej zwiększając skuteczność włączników bezpieczeństwa. Do sprzętu przeciwwybuchowego zalicza się również wtyczki do urządzeń i okablowania, które montowane są w miejscu standardowych wtyczek w urządzeniach elektrycznych.

Te wtyczki są zazwyczaj niewielkie, i na co dzień nie bywają zauważalne, choć spełniają swoje zadanie doskonale, zwłaszcza w zasilaczach i urządzeniach mających bardzo wysoki pobór energii elektrycznej. W takich urządzeniach często powstają iskry, którym zapobiegają wtyczki.