Oczyszczanie oparów pochodzących z lakierni

W lakierniach samochodowych nakłada się na pojazdy warstwę lakieru. Lakier jest substancją dość żrącą, zatem podczas pracy z rozpylonym lakierem nie można dopuścić do jego wdychania. Oczywiście wiedzą o tym doskonale lakiernicy, którzy się zabezpieczają poprzez stosowanie masek. Jednak powietrze, które zawiera rozpylone cząsteczki lakieru dalej jest niebezpieczne, i nie można pozwolić by wyleciało poza obszar lakierni w tym stanie.

Doskonały oczyszczający filtr węglowy w lakierni samochodowej

oczyszczające filtry węglowe do lakierniPrace lakiernicze wymagają rozpylania lakieru w powietrzu. Jego większa część jest oczywiście pochłaniana przez powierzchnie malowanego auta

puttygen.biz

, jednak sporo jeszcze zostaje w powietrzu. Dla samego lakiernika to nie jest problem, ponieważ stosuje on maskę, jednak system wentylacyjny, który wymusza obieg powietrza powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wydostawaniem się oparów na zewnątrz pomieszczenia lakierniczego. Układ wentylacyjny powinien być wyposażony w oczyszczające filtry węglowe do lakierni pochłaniające i neutralizujące niebezpieczne związki. Wkłady węglowe doskonale się do tego nadają ponieważ aktywny węgiel neutralizuje wiele niebezpiecznych substancji. Powietrze przepuszczone przez taki filtr nie jest już niebezpieczne i może zostać odprowadzone do powietrza. Wentylacja w takim układzie musi posiadać odpowiednią wydajność. Dobiera się ją w zależności od wielkości pomieszczenia i przewidywalnej ilości oparów. Im tego wszystkiego jest więcej, tym przekroje odprowadzające powietrze oraz powierzchnia samych filtrów musi być większa. Trzeba też uwzględnić spadek wydajności spowodowany tłumieniem samych filtrów. Tkanina, która jest tam zastosowana stwarza pewien opór dla powietrza, dlatego aby odprowadzić jego większą część trzeba także powiększyć powierzchnię filtra. Dopiero wtedy uzyskamy odpowiednią wydajność.

Przepisy dotyczące budowy lakierni jasno definiują konieczność zastosowania wentylacji z zamontowanymi filtrami. W przeciwnym wypadku nie uda się uzyskać odbioru takiego obiektu. Ma to na celu ochronę nie tylko środowiska naturalnego

, ale także zdrowia osób, które mogły by wdychać takie niebezpieczne substancje. Lepiej będzie jeśli będą one neutralizowane na wkładzie węglowym filtra zamontowanego w układzie wentylacyjnym.