Separatory koalescencyjne oczyszczające z substancji ropopochodnych

Separatory to urządzenia, dzięki którym oddzielone i zatrzymywane są substancje ropopochodne i zawiesiny mineralne, znajdujące się w wodach opadowych i roztopowych. Najczęściej posiadają szczelny betonowy korpus lub dzieloną komorę zbiornika retencyjnego. W zależności od lokalizacji separatora stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe. Najczęściej zasilane są dopływem grawitacyjnym, a w przypadku konieczności stosowane są odpowiednie pompownie z separatorami.

Separatory koalescencyjne z osadnikiem

separator koalescencyjnyCzęsto zdarza się, że korpus separatora wykonany jest z tworzywa sztucznego. Do jednych z najpopularniejszych zaliczany jest separator koalescencyjny, który umożliwia separację zawiesin przy współpracy z osadnikiem i zjawiskiem koalescencji. Ścieki zawierające wysokie stężenie zawiesiny powinny być podczyszczone w osadniku. Do niebezpiecznych dla środowiska zaliczone są najczęściej substancje ropopochodne, oleje i tłuszcze, a także związki organiczne. Na rynku dostępne są różne rodzaje separatorów dostosowane do potrzeb użytkowników, a także warunków lokalizacyjnych i rodzaju podczyszczonych ścieków technologicznych lub wód opadowych. Istnieją odpowiednie wytyczne umożliwiające dostosowanie właściwych parametrów urządzenia i pojemności osadników. Separatory koalescencyjne oddzielają zanieczyszczenia ropopochodne dzięki grawitacji i zjawisku koalescencji. Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Separatory skonstruowane są tak, aby uspokoić przepływ zanieczyszczonych wód oraz jednocześnie wymusić rozdział strumienia ścieków na substancje ropopochodne i wodę.

Lżejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne wpływają na powierzchnię, gdzie są gromadzone. Niewielkie krople oleju mineralnego, które nie mają odpowiedniej siły wyporu w trakcie przelewu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe krople, co ułatwia ich rozdział grawitacyjny. Wszystkie elementy konstrukcyjne separatorów wyróżniają się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną.