Systemy parkingowe to lepsza jakość obsługi

Obsługa parkingu to jedna z nisz, która na przestrzeni ostatnich lat dość sprawnie i szybko uległa automatyzacji. Rozwój technologii oraz komputerów, umożliwił programowanie zaawansowanych bezobsługowych systemów, które pozwalają na większa przepustowość oraz efektywność. Dzięki temu, zwiększenie jakości obsługi jest znacznie łatwiejsze niż kiedyś.

Szlabany, kasy i bramki to podstawa systemów parkingowych

systemy parkingowe szlabanyW zależności od zapotrzebowania oraz wielkości parkinu, systemy parkingowe mogą przybierać różne formy. Ich niezaprzeczalną zaletą jest wysoka możliwość personalizacji oraz modularność. Niezależnie od tego, czy system obsługuje wielopoziomy parking przy galerii czy malutki parking przy budynku firmowym, musi on posiadać kilka kluczowych elementów. Jeśli chodzi o najprostsze systemy parkingowe szlabany przy wjeździe oraz wyjeździe, punkt poboru biletu oraz kasa to konieczne elementy umożliwiające sprawne działanie systemu. Przy wjeździe, konsument pobiera bilet z automatycznej bramki, po czym szlaban unosi się do góry umożliwiając wjazd.  Następnie, chcąc opuścić parking, klient musi udać się do komputera, który pełni rolę kasy, i za pomocą biletu identyfikacyjnego uiścić opłatę zgodną z taryfikatorem. Przy skanowaniu biletu na wyjeździe, system automatycznie rozpoznaje czy pobyt został opłacony. W zależności od potrzeb, cały system może być rozbudowany także o indykatory wolnych miejsc parkingowych oraz automatyczne słupki, które umożliwiają parkowanie tylko jednej osobie na danym miejscu. 

Systemy parkingowe to doskonałe narzędzie znacząco uproszczające obsługę parkingu. Ich wysokie możliwości personalizacji oraz fakt, że nie potrzebują człowieka do obsługi to największe zalety. Inwestycja w. System może wydawać się kosztowna, jednakże po pewnym okresie czasu z pewnością się zwróci oraz przyniesie zyski w dłuższej perspektywie.