Szkolenia z zakresu BHP

 

W naszej firmie każdy pracownik przechodzi wstępne szkolenie BHP kiedy zaczyna u nas pracę. Potem okresowo szkolenia są powtarzane i raz na jakiś czas każdy z pracowników musi w takim szkoleniu uczestniczyć. To samo dotyczy również pracowników powracających do pracy po dłuższym okresie nieobecności, po długim zwolnieniu lekarskim lub po urlopie macierzyńskim.

Szkolenia dla pracodawców

obowiązkowe szkolenia bhp dla pracodawców - wrocławTreść szkolenia w dużym stopniu zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika. Inne są na przykład szkolenia dla pracowników fizycznych, inne dla umysłowych, a jeszcze inne dla menedżerów. Szczególnym rodzajem szkoleń są obowiązkowe szkolenia BHP dla pracodawców – Wrocław na szczęście jest dużym miastem i nietrudno znaleźć tu porządną firmę szkoleniową, która zorganizuje wysokiej jakości szkolenie dla pracodawców. O ile pracownicy często puszczają wszystkie treści szkolenia mimo uszu, o tyle pracodawca nie może tego zrobić, musi bowiem dobrze znać stosowne przepisy. On jest bowiem odpowiedzialny za zapewnienie swoim pracowników zarówno odpowiednich warunków pracy, jak i bezpieczeństwa podczas pracy. On także musi orientować się w przepisach prawa pracy, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki jego względem pracowników oraz pracowników względem pracodawcy w zakresie BHP. Tak więc szczególnie ważne jest, aby pracodawca był w tym zakresie jak najlepiej przeszkolony. A najłatwiej jest się nauczyć czegoś wtedy, kiedy prezentowane podczas szkolenia treści podawane są w ciekawy sposób. W taki właśnie sposób prowadzi szkolenia firma, z którą w tym zakresie współpracujemy. Szkolenia są bardzo ciekawe i nietrudno zapamiętać wszystkie istotne treści, które są podczas szkoleń przekazywane. uważamy, że każda złotówka wydana na szkolenia BHP w tej firmie jest dobrze wydanym pieniądzem. Bardzo jesteśmy zadowoleni ze współpracy.

Szkolenia BHP są czymś od czego nie ucieknie  żadne pracownik, ani pracodawca. bez ukończenia tych szkoleń pracownik nie może być dopuszczony do pracy. Pracodawca również ma obowiązek ukończyć takie szkolenie, a do tego jeszcze musi korzystać z wiedzy, którą tam zdobył. Jest on bowiem odpowiedzialny za miejsce pracy pracownika oraz za jego bezpieczeństwo podczas pracy. Dlatego warto jest zainwestować w jak najbardziej profesjonalne szkolenie.