Urządzenia konwertujące w farmach fotowoltaicznych

Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną w postaci prądu stałego (DC), dlatego elektrownie słoneczne (farmy fotowoltaiczne) potrzebują urządzeń konwertujących, aby przekształcić ją na prąd zmienny (AC), czyli taki, jaki jest przesyłany przez sieć energetyczną. Konwersji tej dokonują inwertery.

Konwersja mocy w farmach fotowoltaicznych

farmy fotowoltaiczneAby zmaksymalizować wydajność, farmy fotowoltaiczne wyposaża się również w układy śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPP tracking), albo w ramach inwerterów, albo jako oddzielne jednostki. Urządzenia te utrzymują każdy ciąg paneli słonecznych w pobliżu punktu mocy szczytowej. Istnieją dwie podstawowe alternatywy konfiguracji tego sprzętu do konwersji, scentralizowane i łańcuchowe inwertery, chociaż w niektórych przypadkach używane są indywidualne lub mikroinwertery. Pojedyncze inwertery pozwalają zoptymalizować moc każdego panelu, a wiele inwerterów zwiększa niezawodność poprzez ograniczenie utraty mocy, gdy inwerter ulegnie awarii. Falowniki scentralizowane mają stosunkowo dużą moc, zazwyczaj rzędu od 1 MW do 7 MW w przypadku nowszych jednostek, więc warunkują moc znacznego bloku baterii słonecznych, o powierzchni do 2 hektarów. Farmy fotowoltaiczne wykorzystujące scentralizowane inwertery są często skonfigurowane w dyskretne prostokątne bloki, z powiązanym inwerterem w jednym rogu lub w środku bloku.

Inwertery łańcuchowe (stringowe) mają znacznie mniejszą moc niż inwertery centralne, rzędu 10 kW do 250 KW w nowszych modelach, i kondycjonują moc pojedynczego stringu. Zazwyczaj jest to cały rząd lub jego część w obrębie całej instalacji solarnej. Inwertery łańcuchowe mogą zwiększać wydajność farm fotowoltaicznych, w których różne części macierzy doświadczają różnych poziomów nasłonecznienia.