Wybór odpowiednego preparatu do usuwania sadzy

Prawo wymaga, aby czyszczenie komina w przypadku kotłów na paliwo stałe było przeprowadzane co najmniej cztery razy w roku. Brak odpowiedniej konserwacji i czyszczenia przewodu kominowego może doprowadzić do pożaru i zatrucia. Jest to obowiązek nałożony na właścicieli domów jednorodzinnych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

Właściwości efektownych preparatów do usuwania sadzy 

efektywny preparat do usuwania sadzyW utrzymaniu kominów w czystości może pomóc efektywny preparat do usuwania sadzy o właściwościach zmywacza smoły. Substancja ta podczas spalania pokrywa warstwy niebezpiecznych osadów smoły i sadzy aktywnymi gazami. Smoła wystawiona na działanie aktywnych gazów wysycha, staje się krucha i zostaje usunięta. Efekt czyszczący środka do usuwania smoły utrzymuje się przez kilka dni po użyciu. Bezpieczeństwo i wydajność systemu grzewczego jest jednym z najważniejszych aspektów utrzymania domu. Sadza i inne zanieczyszczenia nagromadzone na piecach i kominach nie tylko zwiększają ryzyko pożaru, ale także zmniejszają wydajność grzewczą urządzeń. Dlatego bardzo ważne jest regularne czyszczenie sadzy nagromadzonej w palenisku i kominach. Sadza na palenisku i kominach jest spowodowana niepełnym spalaniem paliw. Podczas spalania paliwa takie jak węgiel i drewno opałowe ulegają rozkładowi chemicznemu, tworząc różne związki, w tym tlenki węgla i cząsteczki sadzy. Niekompletne spalanie może być spowodowane wieloma czynnikami, w tym niewystarczającym dopływem powietrza do komory spalania, niskimi temperaturami spalania, paliwem niskiej jakości i wadliwym sprzętem grzewczym. Czarne pozostałości na kominkach również powinny być regularnie czyszczone. Sadzę na ścianach kominka najlepiej czyścić skutecznym środkiem chemicznym. Do czyszczenia kominka od spodu należy wybrać specjalny proszek lub skorzystać z usług fachowców.  Toksyny te powstają w wyniku spalania i mogą być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Sadza gromadzi się głównie w obszarach o niskiej temperaturze, w których nie zachodzi całkowite spalanie. Zapłon sadzy w kominie jest bardzo poważnym problemem, który może prowadzić do pożarów. Czyszczenie komina przez kominiarza to zadanie, które warto wykonywać przynajmniej raz w roku, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność systemu grzewczego.