Wzmocnienia stosowane w bramch przeciwpożarowych

Projektanci budynków muszą obecnie brać pod uwagę szereg czynników, które należy uwzględnić podczas wykonywania rysunków. Niektóre wymogi wynikają wprost z obowiązujących przepisów, inne z dobrej praktyki zawodowej. Niemniej należy przewidzieć wszelkie sytuacje mogące stanowić zagrożenie i niebezpieczeństwo dla osób przebywających na ich terenie. Jednym z największych niebezpieczeństw jest z całą pewnością ogień, który może pojawić się w przestrzeniach zamkniętych.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

wzmocniona brama ppoż rolowanaDodatkowo może on powodować straty materialne, które w niektórych przypadkach są nieodwracalne. Przykładem mogą być chociażby galerie sztuki czy muzea. W związku z tym konieczne jest stosowanie dodatkowych obostrzeń i wymogów, które mają znacznie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Często stosowane są dodatkowe systemy oraz urządzenia, które pozwalają szybko wykryć zagrożenie i wysterować odpowiednie elementy wykonawcze. Mowa tutaj o systemach sygnalizacji pożaru, które składają się z wielu elementów. Mogą to być czujki, centrale czy sygnalizatory. Oprócz tego stosowane są dodatkowe rozwiązania, które pozwalają w momencie wystąpienia pożaru wytyczyć strefy. Do tego celu służy wzmocniona brama ppoż rolowana, która jest wykonana z niepalnej tkaniny nawiniętej na specjalne wały. W momencie wystąpienia zagrożenia jest ona zamykana dzięki czemu tworzone są strefy pożarowej. Do najważniejszych parametrów technicznych bram można na pewno zaliczyć ich odporność ogniową. Najczęściej spotykane są konstrukcje zapewniające EI 60 lub EI 120. Niemniej na rynku dostępne są również bramy, które charakteryzują się odpornością EI 240. Warto wspomnieć, że przy zamówieniu takiego rozwiązania klient powinien ściśle określić jego wymiary oraz kolor.

Ten ostatni można wybrać dowolnie z palety RAL co umożliwia wpasowanie bramy w otoczenie. Warto wspomnieć, że rozwiązania te stanowią w dużej mierze o bezpieczeństwie osób zgromadzonych na obiekcie. Właśnie dlatego muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty potwierdzające ich przydatność do stosowania w warunkach docelowych tj. odporność na wysoką temperaturę przez określony czas. Przed wyborem konkretnego rozwiązania warto sprawdzić czy posiada ono aktualne i wymagane prawnie dokumenty dopuszczające do użytku.